Προώθηση της εκδήλωσης σας

Όταν ολοκληρώσετε την ιδέα διοργάνωσης της εκδήλωσής σας , το επόμενο βήμα είναι να την προωθήσετε .

Έτσι χρησιμοποιείτε :

  • Έντυπα μέσα επικοινωνίας
  • Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
  • Ραδιόφωνο
  • Τηλεόραση

Μη την δημιουργία δυναμικών κωδικών QR, μπορείτε πραγματικά να παρέχεται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση με ένα σύντομο ηχητικό teaser με ένα video με το οποίο να προσκαλείτε ή και να παρουσιάζετε την εκδήλωσή σας τόσο εσείς ως διοργανωτής όσο και οι συντελεστές της εκδήλωσης
Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

Προώθηση εκδήλωσης